Anders Lindquist invald i Kinesiska vetenskapsakademien

Publicerad 2016-02-19

Anders Lindquist, professor emeritus på avdelningen för optimeringslära och systemteori KTH

Anders Lindquist, professor emeritus på avdelningen för optimeringslära och systemteori KTH och tillika en av grundarna av och medlem i ACCESS Linnaeus Centre, blev i november 2015 invald i Kinesiska Vetenskapsakademien. Han är nu en bland 777 kinesiska och 82 utländska ledamöter efter en urvalsprocess som sker vartannat år.

Anders Lindquist har blivit invald för sin starka ställning i det vetenskapliga samhället och viktiga bidrag till den vetenskapliga utvecklingen i Kina.

Intervju KTH

Shanghai Jiao Tong University

To Anders Lindquist.pdf (pdf 782 kB)

Innehållsansvarig:info@access.kth.se
Tillhör: ACCESS Linnaeus Centre
Senast ändrad: 2016-02-19