Sommarjobb som forskare

Publicerad 2013-09-17

Utveckla ett smart värme- och ventilationssystem och bygg upp en teststation som kan nås av forskare över hela världen. Det uppdraget fick Daniel Risberg på sitt sommarjobb. Han är en av de 15 KTH-studenter som under nio sommarveckor har fått arbeta med forskningsprojekt inom ACCESS Linnaeus center.

I labbrummet på Osquldas väg 10 sitter små sensorer och ställdon fasttejpade på väggarna här och var.  Det ser inte så märkvärdigt ut, men i samverkan med ett avancerat program för reglering av värme-, ventilation och luftkonditionering är effekten i själva verket dramatisk.

Rummet, som tillfälligt kopplats loss från byggnadens vanliga system för klimatkontroll, har blivit en teststation för ett nytt, smart reglersystem för HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Ett system som mäter noggrannare, reagerar snabbare och på många fler parametrar än det ordinarie.

– Det här systemet använder aktuell information om temperatur och koldioxid från väggar, golv och tak. Men det tar även hänsyn till exempelvis hur temperaturen utomhus kommer att ändra sig enligt prognoser från väderlekstjänsten, förklarar Daniel Risberg.

Om prognosen säger att det ska bli soligt och varmt om två timmar slutar det smarta systemet att pumpa in värme i rummet eftersom utomhustemperatur och solinstrålning kommer att se till att det blir tillräckligt varmt ändå.

– På det här sättet har vi fått bättre resultat energimässigt än det ordinarie systemet ger, berättar Daniel Risberg.

Systemet är trådlöst och öppet även för andra forskargrupper som vill testa sina reglerstrategier. För närvarande används det också av en forskare i USA berättar Daniel Risberg.

Ett viktigt användningsområde för teststationen är att undersöka vilken betydelse olika typer av information har för att förbättra energieffektiviteten förklarar Daniels handledare, Alessandra Parisio, forskare på Reglerteknik.

– Vi vill till exempel ta reda på om det är viktigt att veta hur många människor som befinner sig i ett rum – eller räcker det att veta att det finns människor där?

Arbetet med teststationen och det smarta HVAC-systemet är ett delprojekt inom ACCESS pågående forskning om smarta hus. En större grupp forskare vid Reglerteknik arbetar tillsammans med ledande byggföretag, inredningsleverantörer, bostadsbolag och forskningsorganisationer med att utveckla och introducera smart teknologi i det nya bostadsområdet Norra Djurgårdstaden.

Axel Ringh

Ytterligare ett av sommarprojekten ingår i smarta hus-forskningen. Axel Ringh har arbetat med simuleringar av hur smarta hus i framtiden skulle kunna interagera med ett smart elnät. I höst åker han till Kina för att skriva sin masteruppsats i optimering och systemteknik, ett ämne som ligger helt i linje med det han sysslat med i sommar.

– Jag vet inte om jag vill gå vidare och doktorera efter mastern. Så jag tyckte det här var ett utmärkt sätt att känna på hur det skulle vara att forska, förklarar han.

Daniel Risberg, som också siktar på en master i optimering och systemteknik, sökte till sommarprojektet i första hand för att få fördjupa sig i ett ämne som fångat honom.

– Jag blev jätteintresserad av reglerteknik på grundkursen, förklarar han.

Att ge studenter i slutfasen av grundutbildningen en möjlighet att fördjupa sig och få en praktisk erfarenhet av vad det kan innebära att forska är också syftet med ACCESS satsning. De studenter som antas får en projektanställning, lön och möjlighet att arbeta med ett verkligt forskningsprojekt.

– För studenterna är det en väldigt värdefull erfarenhet och handledarna är överlag också mycket nöjda med studenternas insatser, säger Bart Besselink, forskare på Reglerteknik och ansvarig för sommarprojekten.

När sommarprojekten redovisades vid en workshop den 30 augusti presenterades sammanlagt 11 projekt. Förutom projekten inom forskningen om smarta hus redovisades bland annat flera projekt om smart trafikplanering.

Text Ursula Stigzelius, foto Erik Groundstroem

Innehållsansvarig:info@access.kth.se
Tillhör: ACCESS Linnaeus Centre
Senast ändrad: 2013-09-17