Om ACCESS Linnaeus Centre

ACCESS (Autonomic Complex Communication nEtworks, Signals and Systems) är ett Linnaeus Centre som grundades på KTH genom ett tioårigt stipendium om 111,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Centret har dock en total forskningsbudget på 50 miljoner kronor som finansieras av bland annat EU, VINNOVA, SSF. Centret utgör en betydande del av den grundläggande forskningen inom komplexa kommunikationsnätverk och system i Sverige. De tematiska forskningsområden är infrastruktur, utspritt handhavande, nätverksbaserade tjänster, signal- och systemteori. Centret har 37 seniorforskare och 100 doktorander. Initiativet till ACCESS togs av åtta olika forskningsgrupper på KTH: Reglerteknik, Kommunikationsnät, kommunikationsteori, biologisk fysik och beräkningsbiologi, Formella metoder, Optimeringslära och systemteori, signalbehandling, Ljud- och bildbehandling.

Till sidans topp